Cliëntenraad

Dagbesteding

Manege ’t Leijerweerd biedt sinds 2008 kleinschalige dagbesteding aan. Momenteel wordt gewerkt aan het verkrijgen van het keurmerk ” Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen”. De eerste fase is het handboek maken waar alle procedures en eisen die met de dagelijkse gang van zaken te maken hebben zijn omschreven. Dit handboek is inmiddels gereed en goedgekeurd. Ook hebben we een Risico Inventarisatie en Evaluatie gedaan. Deze is door een externe auditor beoordeeld en goedgekeurd. Het uit deze audit voortvloeiende “Plan van Aanpak” is inmiddels volledig uitgevoerd.

De tweede stap is om alles wat in het kwaliteitshandboek staat beschreven te implementeren in onze organisatie. Hier wordt hard aan gewerkt en de verwachting is dat dit in de herfst 2016 is gerealiseerd. Dan kunnen we ons kwaliteitssysteem laten beoordelen door een auditor van de Federatie Landbouw en Zorg.

Een van eisen is dat er een cliëntenraad aanwezig is. Hiervan is de bedoeling dat via dit orgaan de ouders / vertegenwoordigers en deelnemers aan de dagbesteding invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de manege. Deze cliëntenraad vergadert 4 keer per jaar.

De cliëntenraad van SPG ’t Leijerweerd is in september 2015 opgericht. De cliëntenraad bestaat uit 5 personen:

Namens de cliënten hebben hierin zitting:

Mevr. Annemarie ten Hove
De Condor 4
7609 HC Almelo

Mevr. Rikie Assink
Julianastraat 20
7468 BV Enter

Mevr. Ingrid Reekers
Alsemhof 1
7641 GD Wierden

Namens SPG ’t Leijerweerd:

Jan Wijnen / voorzitter, secretaris
Mevr. Shirley Meijer (Begeleider/ instructrice)

Zorgboerderij